♠ AT765 

 ♥ AQ9

 ♦ 65

 ♣ AQ3

   
W 6    E
   

 ♠ KJ984

 ♥ KJT4

 ♦ AK

 ♣ 98

 

LICITACIJA:

 N
     1 
 p
 4 BA  p  5  p
 6       
       
       
       
       

ATAKA: ♦ Q

 

 West napade karo Q, East sledi.

 

{slider=NAMIG |closed}

 Pri kateremu od nasprotnikov si lahko privoščimo, da ima tri adute, če so le-ti razdeljeni 3-0?

{slider=REŠITEV}

Klub temu, da napovedane igre skoraj ne moremo pasti, to še ne pomeni, da jo smemo; sploh, ker smo že stari mački v varni igri (angl. safety play).

Edina težava bi lahko bila, da so aduti razdeljeni 3-0 in križ kralj ne leži. 

Ker je za križ barvo nevaren East, ne smemo z morebitnim tretjim adutom do vzetka spustiti Westa. Zato po karu napadu najprej odigramo pik kralja iz roke. Če oba nasprotnika sledita, je križ impass poskus za prekovzetek. Če pa so aduti razdeljeni 3-0, prav tako ne bo težav. Če ima tri adute West, mu damo impassiramo, če pa East (kakor v diagramu), se nam je naša previdna igra izplačala. Potegnemo namreč še enega aduta in še eno karo (za 100% izpolnitev kontrakta, mora imeti East vsaj 2 kari - preverite!), nato pa igramo srca. East je nemočen. V kolikor katero od src poreže, mora prinesti križa v AQ na mizi ali pa igrati karo, ki jo porežemo na mizi, iz roke pa odmečemo enega križa (ali pa bomo rezali v roki in odmetali enega križa na mizi, drugega pa odmetali na četrto srce). Podobno je, če nam East ne reže srca. Odigramo vsa srca in na četrtega odmečemo enega križa na mizi, nato Eastu damo adutski vzetek in položaj je zanj enako brezizhoden.

To igro, ko odstranimo vse izhodne karte enemu od nasprotnikov, preden mu prepustimo vzetek, imenujemo eleminacija (angl. elemination play).

Še karte W: -, 8653, QJT87, JT76 in E: Q32, 72, 9432, K542.